top of page

PRIVACY VERKLARING

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die nagelstudio Nance&Zo ver werkt van haar klanten. Indien u klant wordt van nagelstudio Nance&Zo, of om andere reden persoonsgegevens aan nagelstudio Nance&Zo verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken. Ik adviseer u om deze privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

 

 • 1. Verantwoordelijke:
  Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
  Nagelstudio Nance&Zo
  Nancy Hendriks- van Knippenberg 
  Sterrenbosweg 4 
  5953 GM Reuver. 
  Ingeschreven  bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 52033198. 
  De nagelstudio is bereikbaar via telefoonnummer: 0645066257 of info@nanceenzo.com

   

 • 2. Welke gegevens verwerkt nagelstudio Nance&Zo en voor welk doel:                                  
  a) Voor- en achternaam, geboortedatum
  b) Adresgegevens, eventueel postadres (wanneer nodig)
  c) Telefoonnummer, e-mailadres
  d) Voor- en na foto's.

 • 2.2 Nagelstudio Nance&Zo verwerkt de in sub 
  2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  a) Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en eventuele annulering  daarvan.  
  b)  Je naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van nagelstudio Nance&Zo.                                                                                        
  c) Voor- en na foto's van nagels en huid worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren, voor- en na foto's van nagels en huid worden (anoniem) gedeeld op Social Media na toestemming van u.  

 • 2.3 E-mail berichtgeving: Nagelstudio Nance&Zo gebruikt uw naam en e-mailadres i.v.m. het toesturen van de nieuwsbrief met informatie over o.a. activiteiten en diensten van nagelstudio Nance&Zo. Afmelding voor deze mailing is te allen tijden mogelijk, zie instructies onderaan de mailing.
   

 • 3. Bewaartermijnen: 
  Nagelstudio Nance&Zo verwerkt en bewaart persoonsgegevens 5 jaar of tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 • 4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers:

 • 4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft  passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 • 4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt nagelstudio Nance&Zo gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkers overeenkomst.
   

 • 5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten:

 • 5.1Via eigenaresse van nagelstudio Nance&Zo kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen,  te wijzigen of te verwijderen. Nagelstudio Nance&Zo zal u verzoek behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

 • 5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

 • 5.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop Nagelstudio Nance&Zo uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • 5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan de eigenaresse van Nagelstudio Nance&Zo via info@nanceenzo.com of telefonisch via 0645066257
   

 • 6. Wijzigingen:
  Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.

bottom of page